2011-10-31 | Rusza nabór wniosków na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. więcej
2011-09-15 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla mikro, małych i średnich firm w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs zamknięty nr SCP-01.02.04-018/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”. więcej
2011-06-30 | Rusza nabór wniosków na inwestycje dla średnich firm w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów średnich firm ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. więcej
2011-03-31 | Rusza nabór wniosków na inwestycje dla małych firm w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych firm ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. więcej
2011-03-07 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje z zakresu infrastruktury okołoturystycznej dla firm działających w branży turystycznej w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs zamknięty nr SCP-03.02.01-016/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”. więcej
2010-10-01 | Rusza nabór wniosków na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. więcej
2010-03-05 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla firm działających w branży turystycznej w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-013/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach Priorytetu III "Turystyka", Działanie 3.1. "Infrastruktura zaplecza turystycznego", Poddziałanie 3.1.1. "Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa" RPO WSL. więcej
2010-02-12 | Ruszył nabór wniosków na innowacyjne inwestycje dla mikro, małych i średnich firm w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasiło konkurs zamknięty nr SCP-01.02.03-012/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”. więcej
2009-09-25 | Komunikat na temat publikacji dot. funduszy unijnych

W związku z pojawiającymi się informacjami w zakresie sprzedaży publikacji dotyczących funduszy unijnych przez firmę EUROINWEST informujemy, że nasza firma nie prowadzi i nigdy nie prowadziła żadnej sprzedaży wysyłkowej, ani nie jest współautorem powyższych publikacji. więcej
2009-08-27 | Rusza nabór wniosków na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. więcej
2009-08-12 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla mikro, małych i średnich firm w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasiło konkurs zamknięty nr SCP-01.02.04-010/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”. więcej
2009-07-02 | Nowe działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w woj. śląskim

W związku ze zmianą Uszczegółowienia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości poinformowało, że procedura konkursowa w ramach poddziałań 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa nie będzie już przeprowadzana. więcej
2009-03-06 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla firm działających w branży turystycznej w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-005/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach Priorytetu III "Turystyka", Działanie 3.1. "Infrastruktura zaplecza turystycznego", Poddziałanie 3.1.1. "Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa" RPO WSL. więcej
2009-03-05 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla małych firm w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla małych przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. więcej
2009-01-05 | Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji projektów

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, do wniosków o dofinansowanie projektów złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w/w rozporządzenia tj. 1 stycznia 2009 r, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. więcej
2008-11-05 | Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Poddziałanie 1.2.2 w woj.śląskim

W dniu 05.11.2008 o godz. 15.30 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. więcej
2008-10-28 | Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie udziału w targach i misjach zagranicznych dla firm

Otwarte zostały nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą" RPO WSL. więcej
2008-09-05 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla małych i średnich firm w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiebiorczości ogłosiło nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Poddziałanie 1.2.1 "MŚP" RPO WSL. więcej
2008-08-28 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. więcej
2008-08-05 | Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw - Poddziałanie 1.2.1. w woj.śląskim

W dniu 05.08.2008 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. więcej
2008-07-08 | Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu dla małych przedsiębiorstw w woj. małopolskim - Działanie 2.1. Schemat A

W dniu 08.07.2008 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie skierowanego do małych firm w ramach Działania 2.1 Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. więcej
2008-06-06 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla mikroprzedsiębiorców w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiebiorczości ogłosiło nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”. więcej
2008-05-19 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla małych przedsiębiorstw w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. więcej
2008-04-04 | Rusza nabór wniosków do RPO w woj. śląskim Działania 7.1.2 i 8.2

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił kolejne konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. więcej
2008-03-04 | Rusza nabór wniosków do RPO w woj. śląskim Działania 3.4, 4.3 i 9.2

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. więcej
2008-01-04 | Rusza nabór wniosków do RPO w woj. śląskim Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zamieścił informację o pierwszym naborze wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa. więcej
2008-01-04 | Rusza nabór wniosków do RPO w woj. śląskim Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zamieścił informację o pierwszym naborze wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. więcej
2007-11-05 | VI Konferencja Regionalna "Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013. Startujemy!"

Ponad 400 osób wzięło udział w VI Konferencji Regionalnej „Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-20013. Startujemy!”. więcej
2007-10-29 | Powołano Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Centrum Przedsiębiorczości odpowiedzialne będzie za przyjmowanie wniosków, ocenę, wybór projektów, zawieranie umów i rozliczanie projektów w ramach II osi priorytetowej MRPO. więcej
2007-10-08 | Targi Funduszy Europejskich

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w pierwszych w Polsce Targach Funduszy Europejskich. więcej
2007-09-10 | Harmonogram naborów wniosków do MRPO

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił terminy naborów wniosków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. więcej
2007-08-22 | Nabór wniosków do Programu "Wsparcie na rozwój klastra"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków w ramach programu pilotażowego „Wsparcie na rozwój klastra". więcej
2007-08-22 | Nabór wniosków do Programu "Wsparcie na rozwój technostarterów i dla technostarterów"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków w ramach Programu pilotażowego „Wsparcie na rozwój technostarterów i dla technostarterów". więcej
2007-08-22 | Nabór wniosków do Programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej"

O wsparcie na ochronę własności przemysłowej mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. więcej
2007-07-05 | Kredyt Technologiczny uruchomiony

W terminie 2 - 31 lipca 2007 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski w Banku Gospodarstwa Krajowego lub jego oddziałach. Ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego udzielane są kredyty technologiczne, przeznaczone na inwestycje wdrażające nowe technologie. więcej
2007-05-09 | Dotacje na promocję Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. więcej
2007-04-20 | Zatwierdzono listę rekomendowanych projektów do SPO WKP 2.2.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.1 SPO WKP. więcej
2007-04-06 | Lista pozytywnie ocenionych projektów SPO WKP 2.2.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż Grupa Robocza ds. oceny wniosków złożonych do Poddziałania 2.2.1 SPO WKP zakończyła ocenę merytoryczną zgłoszonych projektów. więcej
2007-03-14 | Konferencja dla mikroprzedsiębiorców

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje dla mikroprzedsiębiorców bezpłatne seminarium informacyjne "Kontynuacja wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw w ramach nowych funduszy strukturalnych na lata 2007-2013". więcej
2006-12-29 | Przedłużenie terminu składania wniosków do 2.2.1 SPO WKP

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków do poddziałania 2.2.1 SPO WKP. więcej
2006-12-19 | Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2 stycznia 2007 rozpocznie się nabór wniosków ubiegających się o dofinansowanie ze środków NMF i MF EOG. Wnioski do wszystkich priorytetów będzie można składać do dnia 16 kwietnia 2007r. więcej
2006-12-14 | Lista projektów w ramach 2.1 XIII runda

Na stronach PARP ukazała się lista rankingowa projektów, którym przyznano dotację w ramach Działania 2.1 SPO WKP - XIII runda (termin składania wniosków - do 15 września 2006 r.) więcej
2006-11-22 | Udostępniono najnowszą wersję Generatora Wniosków do 2.2.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że jest już udostępniony Generator Wniosków do Działania 2.2.1 SPO WKP. Szczegóły oraz link do Generatora znajduje się tutaj: http://www.parp.gov.pl/strukturalny8.html więcej
2006-11-17 | Termin ostatniej rundy Działania 2.1 odwołany

Instytucja Zarządzająca ogłosiła, że termin ostatniej rundy wyznaczony na 8 grudnia br. został odwołany. więcej
2006-11-16 | Nowe zasady udzielania wsparcia w ramach poddziałania 2.2.1

15 listopada 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. z dnia 15.11.2006, Nr 205, poz. 1511). Rozporządzenie określa zasady udzielania wsparcia w ramach poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji. więcej
2006-11-16 | Lista projektów rekomendowanych 2.1 XIII runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach XIII rundy aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. (wnioski złożone do 15 września 2006 r.) W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie. więcej
2006-11-16 | Nabór wniosków do Działania 2.2.1 SPO WKP rozpoczęty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasiła rozpoczęcie naboru wniosków o wsparcie w ramach poddziałania 2.2.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Dotacje na innowacyjne inwestycje. więcej
2006-10-19 | Wkrótce ruszy nowy program wspierający nowe inwestycje

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamieściła na swoich stronach internetowych informację dotyczącą uruchomienia pod koniec 2006r. poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem Poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji. więcej
2006-09-13 | Budżet do Działania 2.1 może wkrótce się wyczerpać

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamieściła na stronach www informację, iż w najbliższym czasie nastąpi pełne wykorzystanie budżetu Działania 2.1 SPO WKP. więcej
2006-08-25 | Lista projektów rekomendowanych 2.1 X runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach X rundy aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. (wnioski złożone do 23 czerwca 2006 r.) W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie. więcej
2006-07-25 | Rozpoczęliśmy wspólpracę z Europejskim Funduszem Leasingowym

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę o współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym SA we Wrocławiu. więcej
2006-07-19 | Lista projektów rekomendowanych 2.1 IX runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach IX rundy aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. (wnioski złożone do 19 maja 2006 r.) W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie. więcej
2006-07-11 | Lista projektów dot. odwołań w Działaniu 2.3 IV runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku odwołań od oceny wniosków złożonych w ramach SPO WKP Działanie 2.3, Runda IV (do 29 grudnia 2005 r.) oraz projektów rekomendowanych po alokacji dodatkowych środków. W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie. więcej
2006-06-27 | Termin sierpniowy do ZPORR 3.4 odwołany

Informujemy, że kolejny konkurs składania wniosków z Działania 3.4 ZPORR planowany na 1-30 sierpnia 2006 r. w woj. śląskim zostaje odwołany. więcej
2006-06-26 | Nowy generator wniosków do Działania 2.1

Informujemy, że dla wniosków składanych w rundzie XI Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. (od 23.06.2006 po godz. 15.00) obowiązuje nowy generator wniosków. więcej
2006-05-18 | Lista projektów rekomendowanych 2.1 VII runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach VII rundy aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. (wnioski złożone do 17 marca 2006 r.) W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie. więcej
2006-05-17 | Nowelizacja programu SPO WKP przyjęta

Informujemy, że 26 kwietnia 2006 przyjęto nowelizację Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, która wprowadza istotną zmianę w zakresie stosowania Procedury Uproszczonej udzielenia zamówienia. więcej
2006-04-20 | Lista projektów rekomendowanych 2.1 VI runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach VI rundy aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. (wnioski złożone do 17 luty 2006 r.) W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie. więcej
2006-03-31 | Lista projektów rekomendowanych 2.1 V runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach V rundy aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. (wnioski złożone do 5 grudnia 2005 r.) W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie. więcej
2006-03-21 | Nowe terminy do Phare 2003 SSG

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza dodatkowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia do następujących programów: Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw w ramach edycji Phare 2003 SSG, które zostały wyznaczone na 28 kwietnia 2006 r. oraz na 23 maja 2006 r. w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. więcej
2006-03-17 | Konkurs do SPORZL/2.3./A/3 ogłoszony

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs nr SPORZL/2.3./A/3 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr". więcej
2006-03-10 | Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl spotkań informacyjnych, które odbędą się w Olsztynie, Białymstoku, Kielcach, Opolu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1 pt "Rozwiń swoją firmę poprzez doradztwo. Dowiedz się jak poprawnie wypełnić wniosek. Sprawdź, co zrobić, aby uniknąć błędów formalnych i merytorycznych". więcej
2006-03-06 | Lista projektów rekomendowanych 2.1 IV runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach IV rundy aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3. (wnioski złożone do 29 grudnia 2005 r.) W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie. więcej
2006-02-24 | Księga wizualizacji dotycząca Działania 2.3 udostępniona

Informujemy, że na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem www.parp.gov.pl/promocja.html dostępna jest księga wizualizacji dotycząca Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - Doskonalenie Kadr Gospodarki. więcej
2006-02-20 | Nowa stopa referencyjna do pożyczek PROFIT

Informujemy, że stopa referencyjna do pożyczek PROFIT wynosi w tym kwartale 5,56%. więcej
2006-02-17 | Bezpłatne seminarium dot. Działania 3.4

Informujemy, że Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach organizuje 28 lutego br. bezpłatne seminarium informacyjne dotyczące zasad udzielania dotacji w ramach programu Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Informujemy również, że nowy nabór składania wniosków do tego programu w woj. śląskim przewidywany jest w okresie 1-30 marca br. więcej
2006-02-09 | Lista wniosków dot. Działania 2.3 SPO WKP

Informujemy, że na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można zapoznać się z listą wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę techniczno-ekonomiczną. więcej
2006-02-06 | Dodatkowe terminy składania wniosków do Działania 2.1

Informujemy, że ogłoszono nowe dodatkowe terminy składania wniosków do Działania 2.1 SPO-WKP. więcej
2006-01-16 | Budżet Programu Inicjatywa III Phare 2003 wyczerpany

W związku z wykorzystaniem budżetu Programu Inicjatywa III Phare 2003 łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji sektora hutnictwa w Polsce PARP poinformowało, iż kolejne terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia zostaja zawieszone. Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu lub przyznania dodatkowych funduszy w ww. programie. więcej
2006-01-06 | Lista podpisanych umów do 2.3

Na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowano listę podpisanych umów o dofinansowanie projektu zgłoszonego w ramach Działania 2.3 SPO WKP podpisanych do 31 grudnia 2005 r. w ramach I, II i III rundy składania wniosków. Szczegóły na stronie: www.parp.gov.pl więcej
2005-12-27 | Nowe terminy do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie wsparcia do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych w ramach edycji Phare 2003, który został wyznaczony na dzień 6 lutego 2006 r. w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż dofinansowaniu będą mogły podlegać jedynie projekty, których okres realizacji nie przekroczy terminu 31 maja 2006 r. więcej
2005-10-07 | Nowe terminay rund aplikacyjnych do 2.1 w roku 2006

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o nowych terminach rund aplikacyjnych w roku 2006 zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą (MGiP) dla działania 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP). Nowe terminy to 17 luty, 21 kwiecień, 23 czerwiec i 11 sierpień, do momentu wyczerpania środków. więcej
2005-10-04 | Dodatkowy termin składania wniosków Phare 2002

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z wygenerowaniem oszczędności w budżetach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych oraz Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw w ramach edycji Phare 2002 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie wsparcia, który został wyznaczony na dzień 24 października 2005 r. więcej
2005-10-03 | Nabór wniosków do Działania 2.3 SPO WKP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" - Działanie 2.3. więcej
2005-07-15 | Nowe programy dofinansujące inwestycje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła trzy programy dofinansujące inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach. więcej
2005-07-14 | Pożyczki PROFIT dla małych firm ruszyły

Zapraszamy do skorzystania z pożyczek PROFIT dla małych firm. więcej
2005-07-14 | Nowy program Phare 2003 uruchomiony

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła uruchomienie nowego programu Phare 2003. więcej
2005-06-01 | Termin sierpniowy do Działania 2.3 zawieszony

W związku z dużą liczbą wniosków złożonych do Działania 2.3 SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje" i prawdopodobnym wykorzystaniem całości budżetu przeznaczonego na realizację w/w działania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że następny termin składania wniosków o udzielenie wsparcia (18 sierpnia 2005 r.) zostaje zawieszony. więcej