2005-10-07 | Nowe terminay rund aplikacyjnych do 2.1 w roku 2006

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o nowych terminach rund aplikacyjnych w roku 2006 zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą (MGiP) dla działania 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP). Nowe terminy to 17 luty, 21 kwiecień, 23 czerwiec i 11 sierpień, do momentu wyczerpania środków.

powrót do listy aktualności