2006-01-16 | Budżet Programu Inicjatywa III Phare 2003 wyczerpany

W związku z wykorzystaniem budżetu Programu Inicjatywa III Phare 2003 łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji sektora hutnictwa w Polsce PARP poinformowało, iż kolejne terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia zostaja zawieszone. Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu lub przyznania dodatkowych funduszy w ww. programie.

powrót do listy aktualności