2006-02-06 | Dodatkowe terminy składania wniosków do Działania 2.1

Informujemy, że ogłoszono nowe dodatkowe terminy składania wniosków do Działania 2.1 SPO-WKP.
Podajemy zgodnie z wytycznymi wszystkie terminy w 2006: do 17 lutego, do 17 marca, do 21 kwietnia, do 19 maja, do 23 czerwca, do 14 lipca, do 11 sierpnia, do 15 września, do 13 października, do 10 listopada, do 8 grudnia.

powrót do listy aktualności