2006-02-09 | Lista wniosków dot. Działania 2.3 SPO WKP

Informujemy, że na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można zapoznać się z listą wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę techniczno-ekonomiczną.
Informacja dotyczy wniosków złożonych do Działania 2.3 SPO-WKP w ramach IV terminu (do 29 grudnia 2005 r.). Szczegóły na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl

powrót do listy aktualności