2006-02-24 | Księga wizualizacji dotycząca Działania 2.3 udostępniona

Informujemy, że na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem www.parp.gov.pl/promocja.html dostępna jest księga wizualizacji dotycząca Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - Doskonalenie Kadr Gospodarki.

powrót do listy aktualności