2006-03-17 | Konkurs do SPORZL/2.3./A/3 ogłoszony

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs nr SPORZL/2.3./A/3 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr".
W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO RZL 2004-2006 oraz ogłoszeniem trzeciego konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu A Działania 2.3 SPORZL, zapisy Wytycznych dla Wnioskodawców dla ww. schematu oraz załączniki: II i IV zostały zaktualizowane m.in. w oparciu o tekst jednolity ww. Rozporządzenia.

powrót do listy aktualności