2006-05-17 | Nowelizacja programu SPO WKP przyjęta

Informujemy, że 26 kwietnia 2006 przyjęto nowelizację Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, która wprowadza istotną zmianę w zakresie stosowania Procedury Uproszczonej udzielenia zamówienia.
Zgodnie z par. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 kwietnia 2006, zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, lata 2004 -2006, do wniosków o dofinansowanie złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów części IV "Procedura uproszczona udzielania zamówienia w SPO-WKP", chyba że Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zdecyduje inaczej. Zgodnie z par. 4 rozporządzenia, wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia tj. 28 kwietnia 2006. Źródło informacji: www.parp.gov.pl

powrót do listy aktualności