2006-05-18 | Lista projektów rekomendowanych 2.1 VII runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach VII rundy aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. (wnioski złożone do 17 marca 2006 r.) W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie.

powrót do listy aktualności