2006-07-11 | Lista projektów dot. odwołań w Działaniu 2.3 IV runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku odwołań od oceny wniosków złożonych w ramach SPO WKP Działanie 2.3, Runda IV (do 29 grudnia 2005 r.) oraz projektów rekomendowanych po alokacji dodatkowych środków. W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie.

powrót do listy aktualności