2006-08-25 | Lista projektów rekomendowanych 2.1 X runda

Informujemy, że na stronach PARP udostępniono listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach X rundy aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. (wnioski złożone do 23 czerwca 2006 r.) W celu sprawdzenia projektu na liście niezbędny jest numer referencyjny wniosku przyznany w tej rundzie.

powrót do listy aktualności