2006-09-13 | Budżet do Działania 2.1 może wkrótce się wyczerpać

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamieściła na stronach www informację, iż w najbliższym czasie nastąpi pełne wykorzystanie budżetu Działania 2.1 SPO WKP.
Zgodnie z szacunkami zakontraktowanie dostępnych środków może nastąpić nawet w ramach bieżącej rundy aplikacyjnej (termin składania wniosków: 15 września 2006 r.). W związku z powyższym, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Instytucją Zarządzającą) informuje, iż odwołane zostają następujące terminy składania wniosków: 13 października 2006 r. oraz 10 listopada 2006 r. Nadal aktualne pozostają terminy: 15 września 2006 r. oraz 8 grudnia 2006 r. Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

powrót do listy aktualności