2006-10-19 | Wkrótce ruszy nowy program wspierający nowe inwestycje

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamieściła na swoich stronach internetowych informację dotyczącą uruchomienia pod koniec 2006r. poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem Poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji.

W ramach Poddziałania 2.2.1 do wykorzystania pozostało 680 milionów złotych, a dofinansowanie zostanie przyznane tylko małym i średnim firmom. Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 000zł.
Funduszy wystarczy dla około 600 projektów inwestycyjnych. Informujemy również o bezpłatnej prekwalifikacji projektów do ww. Poddziałania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach PARP: http://www.parp.gov.pl/strukturalny8.html


powrót do listy aktualności