2006-11-16 | Nabór wniosków do Działania 2.2.1 SPO WKP rozpoczęty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasiła rozpoczęcie naboru wniosków o wsparcie w ramach poddziałania 2.2.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Dotacje na innowacyjne inwestycje.

Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:

 

  • utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź
  • polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.  

Główny nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych. Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. PLN. W ramach poddziałania do wykorzystania pozostało 680 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie przyznane firmom wykorzystującym nowoczesne technologie. Funduszy starczy dla około 600 projektów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w Regionalnych Instytucjach Finansujących właściwych ze względu na realizację projektu inwestycyjnego do dnia 12 stycznia 2007 roku do godziny 15.00.

 

Wzory dokumentów do pobrania są dostępne na stronach PARP pod adresem: http://www.parp.gov.pl/strukturalny8.html

 

 

 

Źródło: www.parp.gov.pl

 


powrót do listy aktualności