2006-11-22 | Udostępniono najnowszą wersję Generatora Wniosków do 2.2.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że jest już udostępniony Generator Wniosków do Działania 2.2.1 SPO WKP. Szczegóły oraz link do Generatora znajduje się tutaj: http://www.parp.gov.pl/strukturalny8.html

powrót do listy aktualności