2006-12-14 | Lista projektów w ramach 2.1 XIII runda

Na stronach PARP ukazała się lista rankingowa projektów, którym przyznano dotację w ramach Działania 2.1 SPO WKP - XIII runda (termin składania wniosków - do 15 września 2006 r.)

W wyniku decyzji Grupy Roboczej ds. oceny projektów rekomendowano do dofinansowania 203 wnioski o dofinansowanie. Jednakże ze względu na wykorzystanie budżetu Działania 2.1 SPO WKP obecnie dofinansowaniem objęte zostanie 178 wniosków. Pozostałe wnioski rekomendowane przez Grupę Roboczą ds. oceny projektów zostały zamieszczone na liście projektów oczekujących. Przyznanie dofinansowania dla projektów zamieszczonych na liście projektów oczekujących będzie możliwe pod warunkiem wygenerowania dodatkowych środków w budżecie Działania 2.1 SPO WKP. O zaakceptowaniu dofinansowania dla projektów z ww. listy PARP na bieżąco będzie informować wnioskodawców.

Źródło: www.parp.gov.pl


powrót do listy aktualności