2006-12-19 | Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2 stycznia 2007 rozpocznie się nabór wniosków ubiegających się o dofinansowanie ze środków NMF i MF EOG. Wnioski do wszystkich priorytetów będzie można składać do dnia 16 kwietnia 2007r.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 10 priorytetów, w tym:

  • Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii
  • Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast
  • Rozwój zasobów ludzkich
  • Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
  • Polityka regionalna i działania transgraniczne.

WAŻNE - Będzie to ostatni nabór dla priorytetów ubiegających się o dofinansowanie z priorytetów:

  • Ochrona środowiska
  • Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego
  • Badania naukowe

Nie będzie możliwe ubieganie się o dofinansowanie inwestycji termomodernizacynych.

Szczegółowe informacje na temat alokacji środków znajdują się na stronie www.eog.gov.pl.


powrót do listy aktualności