2006-12-29 | Przedłużenie terminu składania wniosków do 2.2.1 SPO WKP

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków do poddziałania 2.2.1 SPO WKP.
W związku z licznymi wystąpieniami potencjalnych beneficjentów oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa, instytucje zaangażowane we wdrażanie poddziałania 2.2.1 podjęły decyzję o przedłużeniu terminu prowadzonego naboru wniosków do dnia 31 stycznia 2007r.

powrót do listy aktualności