2007-04-06 | Lista pozytywnie ocenionych projektów SPO WKP 2.2.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż Grupa Robocza ds. oceny wniosków złożonych do Poddziałania 2.2.1 SPO WKP zakończyła ocenę merytoryczną zgłoszonych projektów.

Ocenę pozytywną, tj. 51 pkt i więcej, uzyskały 1783 projekty. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia została przekazana Instytucji Zarządzającej. Po zatwierdzeniu listy przez Ministra Rozwoju Regionalnego zostanie ona opublikowana na stronach:
www.parp.gov.pl

 


powrót do listy aktualności