2007-04-20 | Zatwierdzono listę rekomendowanych projektów do SPO WKP 2.2.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.1 SPO WKP.

Ponadto PARP informuje, że dostępny w chwili obecnej budżet pozwoli na dofinansowanie 224 projektów. Pozostałe projekty, które osiągnęły w wyniku oceny merytorycznej ocenę powyżej 51 punktów, znajdują się na liście oczekujących. Ewentualne podpisanie umów z tymi Wnioskodawcami jest uzależnione od zwiększenia budżetu Poddziałania 2.2.1 SPO WKP.
Listę projektów rekomendowanych można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl

 


powrót do listy aktualności