2005-06-01 | Termin sierpniowy do Działania 2.3 zawieszony

W związku z dużą liczbą wniosków złożonych do Działania 2.3 SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje" i prawdopodobnym wykorzystaniem całości budżetu przeznaczonego na realizację w/w działania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że następny termin składania wniosków o udzielenie wsparcia (18 sierpnia 2005 r.) zostaje zawieszony.
Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu bądź pojawienia się oszczędności wynikłych z realizacji podpisanych umów, lub też niezakontraktowania obecnie dostępnego budżetu. Szczegółowe informacje pod adresem www.parp.gov.pl

powrót do listy aktualności