2007-05-09 | Dotacje na promocję Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich.
Celem konkursu jest informowanie o Funduszach Europejskich w Polsce i promowanie efektów ich wykorzystania.

O dotacje mogą się ubiegać:

  • wydawcy tytułów prasowych o zasięgu co najmniej ponadregionalnym,
  • informacyjne portale internetowe,
  • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi o zasięgu co najmniej ponadregionalnym,
  • producenci nagrań telewizyjnych, którzy swoim produktom o tematyce europejskiej zapewnią antenową emisję w mediach o zasięgu co najmniej ponadregionalnym,
  • producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju,
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), które swoim projektom zapewnią zasięg co najmniej ponadregionalny.

Dofinansowanie może wynieść:

  • dla projektów z dominującym udziałem telewizji (przynajmniej 60%) minimalnie 50 000 PLN, maksymalnie 1 500 000 PLN,
  • dla projektów pozostałych minimalnie 20 000 PLN, maksymalnie 500 000 PLN.

Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 20% całości budżetu zgłaszanego projektu.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl/


powrót do listy aktualności