2007-07-05 | Kredyt Technologiczny uruchomiony

W terminie 2 - 31 lipca 2007 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski w Banku Gospodarstwa Krajowego lub jego oddziałach. Ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego udzielane są kredyty technologiczne, przeznaczone na inwestycje wdrażające nowe technologie.

Kredyt udzielany jest na realizację inwestycji technologicznej, którą jest:

- zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług,

- wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług.

Beneficjentem kredytu technologicznego może być mały (w tym mikro) lub średni przedsiębiorca oraz duży przedsiębiorca, z uwzględnieniem różnego trybu udzielania kredytu w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, co wiąże się z udzielaną równocześnie pomocą publiczną, tzn. prawem do częściowego umorzenia części kredytu technologicznego.

Całkowita kwota umorzenia części kredytu technologicznego nie może przekroczyć: 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego,

Kredyt technologiczny udzielany jest na okres do 72 miesięcy, możliwa jest karencja w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy.

Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 mln euro, przeliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień udzielenia kredytu (podpisania umowy kredytowej).

Więcej informacji oraz wzory wniosków dostępne są na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl


powrót do listy aktualności