2007-08-22 | Nabór wniosków do Programu "Wsparcie na rozwój klastra"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków w ramach programu pilotażowego „Wsparcie na rozwój klastra".

Kwota wsparcia na rozwój klastra nie może być niższa niż 150 000,00 zł oraz nie może przekroczyć 550 000,00 zł. Wielkość wsparcia na rozwój klastra nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pozostałe 5% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowi finansowy wkład własny Wnioskodawcy.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 22 sierpnia 2007 roku do 21 września 2007 roku do godziny 15.00. Termin ostatecznego finansowego rozliczenia końcowego upływa 30 listopada 2007 r.

Więcej informacji na stronach PARP: www.parp.gov.pl

 


powrót do listy aktualności