2007-08-22 | Nabór wniosków do Programu "Wsparcie na rozwój technostarterów i dla technostarterów"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków w ramach Programu pilotażowego „Wsparcie na rozwój technostarterów i dla technostarterów".

Program Wsparcia dla technostarterów ma na celu wzrost liczby nowo tworzonych innowacyjnych przedsiębiorstw. Kierowany jest do osób, które planują podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego są twórcami lub do którego posiadają prawa.

Wsparcie w ramach programu udzielane jest dwuetapowo:

I etap - dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług :

 a) doradczych o charakterze ogólnym oraz
 b) doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz
 c) informacyjnych

II etap - dla osób, które planują podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego są twórcami lub do którego posiadają prawa. Wnioski o dofinansowanie można składać od 22 sierpnia 2007 roku do 21 września 2007 roku do godziny 15.00.

Więcej informacji na stronach PARP: www.parp.gov.pl

 


powrót do listy aktualności