2007-08-22 | Nabór wniosków do Programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej"

O wsparcie na ochronę własności przemysłowej mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie wyłącznie na pokrycie kosztów opłat urzędowych, poniesionych przez wnioskodawcę najwcześniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia jego złożenia, związanych ze zgłoszeniem:

  • wynalazku,
  • wzoru użytkowego,
  • wzoru przemysłowego,
  • znaku towarowego

do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej.

Kwota wsparcia na ochronę własności przemysłowej nie może być niższa niż 4 000 PLN na jeden wniosek o udzielenie wsparcia. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wnioski o dofinansowanie można składać na bieżąco w trybie ciągłym od dnia 22 sierpnia 2007 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2007 roku, o godzinie 16.00.

Więcej informacji na stronach PARP: www.parp.gov.pl

 


powrót do listy aktualności