2007-10-29 | Powołano Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Centrum Przedsiębiorczości odpowiedzialne będzie za przyjmowanie wniosków, ocenę, wybór projektów, zawieranie umów i rozliczanie projektów w ramach II osi priorytetowej MRPO.

Jednostka uczestniczyć będzie w realizacji zadań wynikających z pełnienia przez zarząd województwa roli instytucji zarządzającej dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz udziału samorządu w realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do zadań związanych z wdrażaniem MRPO należeć będzie pełnienie funkcji instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II osią priorytetową MRPO (Gospodarka Regionalnej Szansy).

Źródło: http://www.wrotamalopolski.pl/


powrót do listy aktualności