2007-11-05 | VI Konferencja Regionalna "Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013. Startujemy!"

Ponad 400 osób wzięło udział w VI Konferencji Regionalnej „Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-20013. Startujemy!”.

W konferencji, która odbyła się w Hotelu Qubus wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół wyższych oraz przedsiębiorców. W swej prezentacji „MRPO – szansa dla Małopolski – komplementarność programów” marszałek Nawara przedstawił najważniejsze uzgodnienia II rundy negocjacji z Komisją Europejską. Podkreślił też komplementarność różnych programów współfinansowanych przez Unię Europejską, przede wszystkim Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programów „Kapitał Ludzki”, „Innowacyjna Gospodarka” i „Infrastruktura i Środowisko”. Marszałek podkreślił, że Małopolska to jedyne województwo, które stworzyło Project Pipeline w celu wzmocnienia projektów w ramach MRPO.

Źródło: http://www.wrotamalopolski.pl/


powrót do listy aktualności