2007-09-10 | Harmonogram naborów wniosków do MRPO

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił terminy naborów wniosków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwsze z nich ogłoszone zostaną już w tym roku i będą dotyczyły dróg regionalnych, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz gospodarki wodno-ściekowej.


Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie: http://www.malopolskie.pl/


powrót do listy aktualności