2008-03-04 | Rusza nabór wniosków do RPO w woj. śląskim Działania 3.4, 4.3 i 9.2

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Ogłoszone konkursy dotyczą następujących Działań:

Działanie 3.4. Promocja turystyki Priorytet III. Turystyka
Działanie 4.3. Promocja kultury Priorytet IV. Kultura
Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja

Konkursy mają charakter zamknięty - wnioski przyjmowane będą w terminie od 04.03.2008 roku do 05.05.2008 roku, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, wysoki parter sektor C.

W konkursie nie będzie stosowany etap preselekcji projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.rpo.silesia-region.pl


powrót do listy aktualności