2008-04-04 | Rusza nabór wniosków do RPO w woj. śląskim Działania 7.1.2 i 8.2

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił kolejne konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Ogłoszone konkursy dotyczą następujących Działań:

  • Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową - Priorytet VII Transport
  • Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty - Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna

Konkursy mają charakter zamknięty – wnioski przyjmowane będą w terminie od 04.04.2008 r. do 04.06.2008 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, wysoki parter sektor C.

W konkursie nie będzie stosowany etap preselekcji projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.rpo.silesia-region.pl


powrót do listy aktualności