2008-06-06 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla mikroprzedsiębiorców w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiebiorczości ogłosiło nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzesiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  • Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  • Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia
    na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  • Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
  • Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
  • Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
  • Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.

Termin składania wniosków: od 6 czerwca 2008r. do 5 sierpnia 2008r.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 9 000 000 Euro, co stanowi 30 457 800 złotych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 60% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 200 000 PLN.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: www.scp-slask.pl/

 

 


powrót do listy aktualności