2008-08-28 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez: 

  • rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
  • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
  • modernizację środków produkcji.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa ( Zgodnie z definicją zawartą w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013)

Termin składania wniosków: od 18 września do 17 października 2008 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 17 października 2008 roku o godz. 16.00.
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym.
Konkurs ma charakter zamknięty.

Więcej informacji znajduje się na stronach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem: mcp.malopolska.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


powrót do listy aktualności