2005-07-14 | Pożyczki PROFIT dla małych firm ruszyły

Zapraszamy do skorzystania z pożyczek PROFIT dla małych firm.
Oprocentowanie tylko 6,24 %. Warunki udzielania pożyczek: - okres spłat: do 48 miesięcy, - karencja w spłacie kapitału: do 3 miesięcy, - oprocentowanie zmienne w wysokości stopy referencyjnej obowiązującej w dniu podpisania umowy, ogłaszanej przez Komisję Europejską publikowanej w dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich obecnie wynoszące 6,24 % w stosunku rocznym, - prowizja jednorazowa od uruchomienia: 2% kwoty pożyczki, - maksymalna kwota pożyczki 120.000 zł, - wymagany minimalny wkład własny: 25% wnioskowanej kwoty pożyczki.

powrót do listy aktualności