2009-01-05 | Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji projektów

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, do wniosków o dofinansowanie projektów złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w/w rozporządzenia tj. 1 stycznia 2009 r, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

W związku z powyższym zgodnie z §12.1 w/w rozporządzenia "Prace związane z realizacją nowej inwestycji w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców mogą się rozpocząć dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie."


powrót do listy aktualności