2009-03-05 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla małych firm w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla małych przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez: 

 • rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,

   

 • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,

   

 • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,

   

 • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,

   

 • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,

   

 • modernizację środków produkcji.

   

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są:

 

Małe przedsiębiorstwa.

 

 

 

Minimalna kwota wsparcia wynosi: 100 tys. PLN

 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 1 mln. PLN

 

Procentowy udział wsparcia: 40%-45%

 

 

 

Termin składania wniosków: od 5 marca do 3 kwietnia 2009 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 3 kwietnia 2009 roku o godz. 16.00.
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym.
Konkurs ma charakter zamknięty.

 

Więcej informacji znajduje się na stronach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem: mcp.malopolska.pl/

 

 

 


powrót do listy aktualności