2009-07-02 | Nowe działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w woj. śląskim

W związku ze zmianą Uszczegółowienia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości poinformowało, że procedura konkursowa w ramach poddziałań 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa nie będzie już przeprowadzana.

W zamian za powyższe zostało utworzone nowe poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w ramach którego będzie można składać wnioski po ostatecznym zatwierdzeniu dokumentacji konkursowej oraz zaakceptowanym Harmonogramie konkursów RPO WSL.
Źródło: www.scp-slask.pl

 


powrót do listy aktualności