2005-07-15 | Nowe programy dofinansujące inwestycje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła trzy programy dofinansujące inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach.
1.Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie – finansowanie inwestycji dotyczących realizacji kwalifikowanych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wdrożenie nowoczesnej technologii (pozyskanej lub opartej na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji, zgodne z opisem w Wytycznych dla Wnioskodawców. Termin składania wniosków: 8 sierpnia do godziny 15.00. 2. Program Ścieżki od Innowacji do Biznesu – finansowanie inwestycji dotyczących realizacji kwalifikowanych działań niezbędnych do wdrożenia innowacji lub nowych technologii, prowadzących do wprowadzenia nowego produktu bądź usługi zgodne z opisem w Wytycznych dla Wnioskodawców. Termin składania wniosków: 10 sierpnia do godz. 15.00. 3. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych – finansowanie inwestycji dotyczących realizacji kwalifikowanych działań związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa i uwzględniających przede wszystkim wdrożenie nowych technologii i odnowienie parku maszyn związanych z kluczową działalnością produkcyjną i usługową przedsiębiorcy, zgodne z opisem w Wytycznych dla Wnioskodawców. Projekty muszą być umiejscowione w jednym z 14 województw: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. Terminy składania wniosków: 7 października i 9 grudnia w 2005 oraz 3 lutego w 2006 r. do godziny 15:00. Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

powrót do listy aktualności