2010-10-01 | Rusza nabór wniosków na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez: 

  • rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
  • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
  • modernizację środków produkcji.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa ( Zgodnie z definicją zawartą w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013).

Minimalna kwota wsparcia wynosi 40 000 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi  400 000 PLN.
Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Termin składania wniosków: od 22 października do 22 listopada 2010 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działań wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wynosi ok. 30 885 430 PLN.

Więcej informacji znajduje się na stronach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem: mcp.malopolska.pl/


powrót do listy aktualności