2011-03-31 | Rusza nabór wniosków na inwestycje dla małych firm w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych firm ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez: 

•rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,

•działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,

•zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,

•unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,

•zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,

•modernizację środków produkcji.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Małe przedsiębiorstwa ( Zgodnie z definicją zawartą w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013).

Minimalna kwota wsparcia wynosi 100 000 PLN.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi  1 000 000 PLN.

Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Termin składania wniosków: od 21 kwietnia 2011 r. do 20 maja 2011 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działań wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa na dzień ogłoszenia konkursu wynosi  46 129 413,36 PLN.

Więcej informacji znajduje się na stronach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem: www.mcp.malopolska.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


powrót do listy aktualności