2011-09-15 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla mikro, małych i średnich firm w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs zamknięty nr SCP-01.02.04-018/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”.
Warunki konkursu:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
8. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej.
9. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.
10. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
11. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
 
Termin składania wniosków:  od 15 września do 7 grudnia 2011 r.
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi:
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.
 
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
- dla Mikroprzedsiębiorstw na projekty inwestycyjne - 200 000 PLN.
- dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne  - 750 000 PLN.
- na projekty doradcze  - 30 000 PLN.
 
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest  do dnia 24 sierpnia 2012 roku.
 
Więcej informacji na stronach www.scp-slask.pl
 
Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji na temat możliwości uzyskania dotacji.
Zadzwoń: 508 390 979

powrót do listy aktualności