2005-10-03 | Nabór wniosków do Działania 2.3 SPO WKP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" - Działanie 2.3.
Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Termin składania wniosków upływa 29 grudnia 2005 r. o godzinie 15.00. Miejsce składania wniosków: Regionalne Instytucje Finansujące. Informujemy ponadto, że wnioski należy składać w Generatorze wniosku, w wersji papierowej i elektronicznej. Wszelkie dostępne dokumenty i informacje znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

powrót do listy aktualności