Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnych usług doradczych m.in. w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na realizację dużych i średniej wielkości projektów inwestycyjnych oraz usług związanych z wdrażaniem nowych technologii.

Należy pamiętać, że nie każdy projekt inwestycyjny może uzyskać wsparcie i nie każda firma może być beneficjentem pomocy unijnej, dlatego wszystkim klientom przed skorzystaniem z naszych usług proponujemy bezpłatne wykonanie analizy możliwości skorzystania z pomocy unijnej.



Zakres usług doradczych:

- opracowanie i wypełnianie wniosków o dotację wraz z załącznikami
- pomoc przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego na potrzeby uzyskania dotacji
- pomoc przy pozyskaniu środków z regionalnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
- opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności inwestycji
- przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z inwestycją
- konsultacje i doradztwo dla firm samodzielnie przygotowujących wniosek o dotację
- opracowanie raportów technicznych i finansowych oraz innej niezbędnej dokumentacji na potrzeby procedury wypłaty dotacji
- nadzorowanie etapów realizacji projektu i inwestycji w związku z procedurą aplikowania
- organizowanie seminariów i spotkań informacyjnych na temat programów pomocowych

Jeśli postanowiłeś sam napisać wniosek o dotację, to zachęcamy do wspólnej pracy. Oferujemy indywidualne spotkania robocze, podczas których wyjaśnimy metodologię przygotowania wniosków o dotację, przygotujemy listę niezbędnych załączników dla danego projektu inwestycyjnego i przedstawimy najczęściej popełniane błędy w dokumentacji.




Dla małych firm (zatrudnienie do 50 osób) oferujemy pomoc w pozyskaniu pożyczek preferencyjnych
na rozwój działalności, w tym na zakup samochodu, zakup maszyn i urządzeń, remont budynku i zakup środków obrotowych. Skorzystaj - oprocentowanie tylko 5,49 %.
Maksymalna kwota pożyczki: 120 000zł. Okres spłaty pożyczki: do 48 miesięcy.